|آرشیو خبرها

کنترل ورود و خروج به شهرهای نارنجی

کنترل ورود و خروج به شهرهای نارنجی

فروردین 17, 1400

به گزارش نمایندگان کویر: جانشین استاندار در ستاد استانی مقابله با کرونا مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا حکم قانون را دارد و تخطی از قانون جرم است گفت: برای […]