یادداشت ها
ثبت نام شوراهای کرمان گام نخست در تشکیل مجالس محلی
مرکز بهداشت جیرفت از فعالیت ۲۵ واحد صنفی ممانعت کرد
تمدید اعتبار دفاتر بیمه سلامت تا مهر ۱۴۰۰
لزوم ایجاد خط انتقال جداگانه آب شرب از پروژه خلیج فارس و خروج رفسنجان از بحران
بحران کمبود قبر در کرمان
وضعیت دو شهرستان جنوب کرمان رو به قرمز شدن